Propozice

Pořadatel: MKSH, příspěvková organizace

Datum konání:sobota, 19. 5. 2018
Místo konání (start a registrace): Hostivice, Na Hrázi (u Litoveckého rybníku)
Prezentace: V místě startu od 8:00 – 10:00 hod. – Na Hrázi, Hostivice (zaplacení startovného, prokázání totožnosti a věku závodníka/ce podmínkou přidělení startovního čísla)

Start: První závod začíná v 10:00 (Rodičovský ultra běh)

Přihlášky: Do 19. 5. 2017 na adrese: www.hostivicerun.cz (registrace může být uzavřena po vyčerpání kapacity závodníků)
E-mail: info@mksh.cz
Obsah přihlášky: příjmení, jméno, e-mail, telefon, adresa, rok narození, velikost trika (oficiální triko Hostivice RUN 2018 obdrží každý registrovaný do 30. 3. 2018 pro tratě 5, 10, 21 km )

Závody vč. startovného:

Hostivická pětka (5 km)
Hostivická desítka (10 km)
Hostivický půlmaraton (21,1 km)
Jednotné startovné pro všechny závody (kategorie dospělých): 350 Kč

Dětský RUN (1 km) – 50 Kč
Rodičovský ultra běh (na místě 50 Kč)

 

Z každého zaplaceného startovného v kategorii dospělých obdrží každá z následujících organizací 30 Kč: Fond ohrožených dětí Klokánek Hostivice, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Nadace Leontinka a rovněž projekt Sport pomáhá.

Popis tratě: Dobrodružná trať začínající v malebné staré zástavbě Hostivice přímo u Litoveckého rybníku, po asfaltu následně kolem Litovecké tvrzi, dále prověří vytrvalost cesta k Břevskému rybníku, ze Břvů se běžci vydají po lesní cestě k rybníku Kala, kde je kontrolní stanoviště a vydají se k cíli. Trať je pestrá plná zvratů a rovněž poskytne závodníkům vhled do krásného okolí Hostivice.

Ceny: Věcné ceny pro první tři místa v každé věkové kategorii (muži, ženy, chlapci, dívky).

Zázemí a občerstvení: Občerstvení ve formě vody, džusu, ovoce bude k dispozici na kontrolním stanovišti, resp. v rámci startu (cíle). Po závodě bude pro závodníky připravena polévka. U registrace bude rovněž stan na převléknutí, kde bude možnost zanechání věcí (bez odpovědnosti za ztrátu na straně pořadatele). Nedoporučujeme zde nechávat cenné předměty či hotovost.

Závěrečná ustanovení: Startovat mohou pouze závodníci starší 18 let (v případě účasti závodníka mladšího 18 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce). V rámci Rodičovského ultraběhu a Dětského RUNu zodpovídají za děti rodiče. Ačkoli budou silnice třetí třídy uzavřeny včetně místních komunikací, účastníci jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu, dbát maximální opatrnosti při přeběhu nechráněných železničních přejezdů, řídit se pokyny organizátorů a pořadatelské služby, policie a hasičů. Start je na vlastní nebezpečí. Startovní čísla musí být umístěna na přední straně trička. Závodník se zavazuje vrátit pořadatelům po doběhnutí čip (jinak pod pokutou 500 Kč). Výklad pravidel závodu je v kompetenci pořadatele. Časový limit závodů je 1 hod. (Hostivická pětka) a  2 hod. (Hostivická desítka) a 3 hod. (Hostivický půlmaraton). Po tomto čase nebudou závodníci klasifikováni.

Srdečně zvou pořadatelé!

©2018 MKSH, p.o.

Log in with your credentials

Forgot your details?