Hostivice RUN od svého počátku v roce 2014 podporuje charitativní projekty. I tento rok takové svou účastí podpoříte. Tento charitativní rozměr akce potrhuje i prapůvodní myšlenku Hostivice RUN: „Každá legenda jednou začíná.“ A tím, že se zúčastníte, stanete se pro nás i vy legendami. Protože pomáhat je důležité, ba dokonce nezbytné. Letošní rok svou účastí podpoříte následující projekty, které jsou mimořádné a úžasné svým pojetím pomoci.  Děkujeme a poběžte s námi!

Cesta domů
www.cestadomu.cz

Nezisková organizace Cesta domů poskytuje registrované zdravotní a sociální služby, které lidem na konci života umožňují dožít tam, kde si to přejí, a s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují. Prostřednictvím služeb mobilního hospice tak umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu i jejich blízkým.

Můj nový život
www.projektmujnovyzivot.cz

Projekt Můj nový život vznikl jako společný záměr dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily Berndorffové zvýšit zájem veřejnosti o děti léčené pro zhoubný nádor a změnit odtažitý postoj naší společnosti vůči onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Dětským pacientům po chemoterapii se tak snaží pomáhat vracet se do běžného života, a to formou zážitkových programů pro celé rodiny.

ParentProject.cz
www.parentproject.cz

Parent Projekt představuje organizaci založenou rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Toto závažné onemocnění způsobuje ochabování a postupnou ztrátu aktivní svalové hmoty. Organizace se snaží o zlepšení lékařské a sociální péče, šíří povědomí o životě se svalovým onemocněním, pořádá odborné lékařské konference a pobytové vzdělávací akce pro rodiny či svépomocná setkání.

All Within My Hands
www.allwithinmyhands.org

Legendární americká kapela Metallica založila v roce 2017 vlastní nadaci All Within My Hands, jejímž prostřednictvím pomáhá dalším charitativním organizacím, se kterými zrovna spolupracuje. Díky své popularitě, slávě a mediální sledovanosti tak kapela přispívá na různé projekty po celém světě, ať už jde o začlenění válečných veteránů zpět do běžného života, boj proti hladu či podporu vzdělávání. V roce 2018 Metallica podpořila řadu evropských projektů.

Do aktivní činnosti v terénu se zapojují i samotní členové kapely. Na snímku James Hetfield. Zdroj: All Within My Hands Foundation