HOSTIVICE RUN – REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Wyścig na trasie półmaratonu Hostivice, „Hostivicka dziesiątka”, „Hostivicka piątka” (ok. 21,09 km, ok. 10,54 km, ok. 4,67 km) jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy ukończyli 18 lat. W przypadku osób w wieku od 14 do 18 lat konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego na udział w zawodach, zgodę należy przekazać podczas rejestracji (formularz do pobrania tutaj).
 2. Każdy uczestnik oświadcza, że ma ukończone 18 lat (lub przedstawia zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach).
 3. Każdy uczestnik RUN dla dzieci (1 km) jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 4. Ultra-bieg dla rodziców (ok. 750 m) jest przeznaczony dla rodziców z dziećmi do 13 lat (włącznie). W ramach Ultra-biegu dla rodziców, bezpieczeństwo dzieci jest obowiązkiem ich opiekunów prawnych. Prawnym opiekunem jest osoba mająca ukończone 18 lat.
 5. Każdy uczestnik wyścigów jest świadomy ryzyka polegającego na niebezpieczeństwie powstania szkody lub urazu ciała wynikającego z uczestnictwa w wyścigach.
 6. Każdy uczestnik oświadcza, że dobrowolnie uczestniczy w wyścigach.
 7. Podczas wyścigów organizator wykonuje zdjęcia i nagrania audiowizualne, które mogą być wykorzystane przez organizatora do celów promocyjnych.
 8. Tylko należycie zarejestrowani biegacze, którzy uiścili opłatę startową, mogą wziąć udział w wyścigu. Rejestracja jest możliwa on-line na stronie www.hostivicerun.cz. Istnieje możliwość zarejestrowania się na miejscu tylko do godziny 9.30, jeśli ilość miejsc na poszczególne wyścigi nie została wyczerpana.
 9. Udział w wyścigu jest na własne ryzyko.
 10. Na wszystkich biegaczach spoczywa osobista odpowiedzialność za podjęcie decyzji o ich fizycznej gotowości i zdolności pokonywania dystansu.
 11. Wyścig odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, szkody majątkowe lub inne szkody wynikające z udziału w wyścigach, lub ich śledzeniu.
 13. Żadna z decyzji organizatorów nie podlega kontroli sądowej.
 14. Numer startowy zostanie wydany po przedstawieniu e-maila z potwierdzoną rejestracją i dowodu osobistego w dniu wyścigu podczas prezentacji.
 15. Każdy uczestnik wyścigu musi przestrzegać instrukcji policji, strażaków, organizatorów, wolontariuszy, pracowników organizatora i sędziów.
 16. Naruszenie jednej lub więcej z powyższych zasad (w szczególności próby nieuczciwego zachowania w jakiejkolwiek formie) może skutkować dyskwalifikacją z wyścigu i usunięciem z listy wyników bez odszkodowania.
 17. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i respektowania ważnych informacji i instrukcji opublikowanych przez organizatora przed imprezą na swojej stronie internetowej.
 18. Surowo zabrania się używania rolek, rowerów lub innych pojazdów przyspieszających na całej długości trasy i skracania trasy w jakikolwiek sposób.
 19. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapisania danych kontaktowych, używanych leków i wszelkich alergii na odwrocie numeru startowego potrzebnych w przypadku udzielania pomocy.
 20. Numer startowy musi być widoczny na klatce piersiowej przez cały wyścig. Zabrania się przykrywania numeru.
 21. Prawidłowy przebieg wyścigu nadzorują sędziowie wyścigu.
 22. Numer startowy nie jest zbywalny. Naruszenie prowadzi do dyskwalifikacji.
 23. Ocena przeprowadzana jest osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet.
 24. Oficjalny czas to czas od strzału do przebiegnięcia mety.
 25. Protest może zostać złożony w ciągu 10 minut po ogłoszeniu wyników odpowiedniej kategorii, w formie pisemnej do Dyrektora Zawodów. Protest zostanie rozwiązany w ciągu 20 minut od zgłoszenia, a protestujący zostanie powiadomiony na piśmie o wyniku.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zasad i trasy wyścigu.