Мы начинаем регистрацию на 7-е ежегодные соревнования по бегу HRUN

Соревнования по бегу «Hostivice RUN» проводятся уже седьмой год. Регистрация началась. За время своего существования соревнования стали одними из крупнейших соревнований в Среднечешском крае.  В прошлом году зарегистрировалось еще больше участников – почти тысяча бегунов приняли участие. Был зафиксирован даже рекорд по количеству зарегистрированных международных участников. Таким образом, бег «Hostivice RUN» достиг таких масштабов, которые…

Wir starten die Registrierung für den 7. Jahrgang des HRUN

Der Laufwettbewerb Hostivice RUN tritt in den siebten Jahrgang. Die Registrierung wurde gestartet. Seit ihrer Existenz wurden sie zu einer der größten Wettbewerbe im Mittelböhmischen Bezirk. Der vergangene Jahrgang lockte wieder eine größere Anzahl von Wettbewerbsteilnehmer an – es registrierten sich fast eintausend Läufer, und es wurde international, denn an den Wettbewerben nahmen gleich mehrere…

Rozpoczynamy rejestrację na 7 rocznik HRUN

Wyścigi biegowe Hostivice RUN wkraczają w siódmy rocznik. Rejestracja została już uruchomiona. W trakcie swojego istnienia wyścig stał się jednym z największych w regionie środkowoczeskim. Ubiegły rocznik przyciągnął jeszcze większą liczbę zawodników – prawie tysiąc zarejestrowanych biegaczy. W wyścigach wzięło również udział kilku biegaczy z zagranicy, odnotowano więc międzynarodowy zasięg zawodów. Popularność wyścigów Hostivice RUN…